Voorwaarden

Verwijzing
De logopedist behandelt uitsluitend op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. U dient bij
de huisarts of specialist een verwijzing te vragen. Bij de eerste afspraak in de praktijk neemt u deze
verwijsbrief mee, evenals uw verzekeringspasje en een copie van een identiteitsbewijs of bijschrijving
in een paspoort. Wilt u veranderingen van verzekering of verzekeringsnummer zo spoedig
mogelijk doorgeven?

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intake-gesprek. Voor een uitgebreid onderzoek
zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken
en wordt beslist of er een behandeling volgt. De behandeling duurt maximaal 30 minuten, meestal
1 keer per week. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden (op medische indicatie).
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden
herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen
is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Verhindering
Indien u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de logopediepraktijk laten
weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet
gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt de
behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

Waarneming
Indien nodig wordt bij langdurige afwezigheid van de logopedist de behandeling overgenomen door een collega.

Vergoeding
Logopedische behandeling zit in het basispakket en wordt dus door de zorgverzekeraar vergoed.
Soms moet na verloop van een aantal sessies een machtiging voor vervolgbehandeling worden
aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Declaraties van de gegeven
behandelingen worden maandelijks rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Heeft u een
restitutie-polis, dan ontvangt u zelf maandelijks een declaratie. De tarieven voor logopedie zijn
wettelijk vastgesteld.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de WGBO worden nageleefd. Onze Privacy Policy kunt u hier nalezen.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden.

Betalingsvoorwaarden
De algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd door de NVLF onder aktenr.159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd 29 mei 2000 liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.